Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Công dân đi bộ đội bị xóa thường trú?

Đi nước ngoài hai năm bị xóa thường trú?

Cập nhật: 03:37 GMT - thứ tư, 27 tháng 2, 2013

Little Saigon ở California
Nhiều người Việt làm ăn sinh sống ở nước ngoài
Dự thảo Luật cư trú vừa được trình lên Quốc hội đề xuất xóa đăng ký thường trú đối với người đi nước ngoài hai năm trở lên, người bị đi tù, hoặc công dân đi bộ đội.
Báo trong nước đưa tin ông Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Công an, đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú trong phiên họp của Thường vụ Quốc hội sáng thứ Ba 26/2.