Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Những bằng chứng bán nước của CSVN.


 Tác giả MrLecongnhan.
 Nay để giải đáp cho những ai còn có những câu hỏi về các tuyên bố 1956,1958,1965 của CS Bắc Việt liên quan đến Hoàng Sa và trường Sa . Mrlecongnhan xin trích dẫn giới thiệu thêm một tài liệu mới của  BBC trong bài viết mới nhất có nhan đề " Miền Bắc có tuyên bố Hoàng Sa của TQ?" :