Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Phim "Những người cùng khổ và Đoàn Văn Vươn"

" Phải có những người như anh Vươn thì xã hội mới có sự thay đổi để bảo đảm cho cuộc sống cho bản thân mình cũng như xã hội. "
( Ông Nguyễn Văn Quang nói với RFA )

Xem video :