Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

TIN NÓNG: LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO

" Xin hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com "( TUYÊN NGÔN TỰ DO )

Xem clip sau đây :

Hình thu nhỏ KÊU GỌI đồng TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO MrLecongnhan 

Nguồn : http://wwwvietnamquehuong.blogspot.com/2013/03/leu-goi-ky-ten-ung-ho-loi-tuyen-bo-cong.html#more