Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Hình ảnh về cuộc chiến giữ đất ở Văn Giang

Phương Bích

Những bức ảnh thay ngàn lời nói - quả là vậy. Dù những lá cờ dường như không còn thiêng khi bị giằng giật, vứt xuống đất trong những cuộc đấu tranh... nhưng với người dân, nó vẫn là biểu tượng của Tổ quốc nên đi đâu họ cũng đem theo lá cờ như một thứ vũ khí để tự vệ. Thật tội nghiệp dân tôi!

clip_image001
Đi giữ đất cho muôn đời sau... thương quá những người mẹ áo nâu
clip_image003
Cùng nhau xác định chủ quyền
clip_image004
Lập chiến lũy?
clip_image005
Đất này của ta!
clip_image007
clip_image008
Tuổi già nào đã được ngơi nghỉ...
clip_image010
Vũ khí khi ra trận  -  Người nông dân nổi dậy?
clip_image011Lên Thủ đô kêu cứu
clip_image012
Giữ  đất tại quê nhà
P. B.