Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Nếu Chiến Tranh những người ra trận sẽ là những người dân thường


" Ngày thứ hai vừa qua, 13/6/2011, chính phủ Việt Nam đã ban hành một nghị định quy định những trường hợp được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1/8. Nghị định đã được một số tờ báo chính thức loan tải mà không có một lời giải thích nào và trên mạng cũng có rất nhiều người thắc mắc là vì sao chỉ nói đến những trường hợp miễn gọi nhập ngũ ?...trong trường hợp chiến tranh Việt - Trung tái diễn, nếu chiếu theo nghị định mà chính phủ vừa ban hành, những người cầm súng ra trận sẽ là những người dân bình thường, chứ không phải là những người « có vị trí chủ chốt trong cơ quan Nhà nước, Đảng », « có trình độ cao cấp về chuyên môn » hay « có tay nghề cao ».( TRÍCH _
"Việt Nam chứng tỏ quyết tâm bảo vệ lãnh hải trên Biển Đông " Nguồn RFI)  
XEM :
VIỆT NAM phải làm gì để tránh chiến tranh ? Tránh chiến tranh tránh đổ máu ? 
Ai đã ngầm thỏa thuận ? bán Biển Đông choTrung quốc. 
CHÂN DUNG HỒ CHÍ MINH