Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Bác Trả Lời Cho Xong Việc Trả Lời!Hồ Chí Minh với các đồng chí Trần Canh ,La Quý Ba trong Đoàn cố vấn CCRĐ Trung Quốc , trước ngày tắm máu hàng trăm ngàn nông dân Miền Bắc  bằng CCRĐ mà họ gọi là "cuộc Cách mạng long trời lở đất".

Đến bây giờ là Mùa Bịt Miệng 2007, chỉ còn lại nỗi niềm thương cảm cho Dân Tộc vì đã không biết lá bài tẩy của Hồ Chí Minh hồi “Kách Mệnh Mùa Thu 1945”! Cứ tưởng ông là người quốc gia yêu nước! Nhưng trong Dân Tộc hơn 20 triệu vào thuở ấy, hẳn có rất nhiều người biết Hồ Chí Minh là Cộng Sản, như Đức Cha Lê Hữu Từ. Trong lần viếng thăm Phát Diệm ngày 25 tháng 1 năm 1946 sau khi Đức Cha Lê được thụ phong Giám Mục, Hồ Chí Minh có mời Đức Cha giữ chức Cố Vấn Chính Phủ và có mạn đàm với Đức Cha. Trong câu chuyện riêng tư, Đức Cha Lê tỏ ra rất thẳng thắn:“Tôi và toàn dân Công giáo Phát Diệm đoàn kết và ủng hộ Cụ trong công cuộc kháng chiến chống Thực Dân Pháp, giành độc lập cho Tổ Quốc Việt Nam, nhưng nếu Cụ là cộng sản, thì tôi chống Cụ và chống Cụ từ phút này.”


Theo lời kể của ông Nguyễn Đức Hiệp, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến Kim Sơn đăng trong Kỷ Yếu Phát Diệm 1891-1991 (trang 207), Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn điềm đạm lấp lửng:

“Thưa Cụ, toàn dân đoàn kết và đã đoàn kết chống thực dân Pháp giành độc lập cho Việt Nam thì thế nào cũng thắng. Đến khi toàn dân toàn thắng thì sẽ có phổ thông đầu phiếu, lúc đó toàn dân sẽ định đoạt, Cụ và tôi khỏi phải lo.”

Câu trả lời của Hồ Chí Minh hay tuyệt vời, tưởng như không có nhân vật thứ hai nào ngoài ông ra có thể ứng đáp hay đến thế. Ông không đá động gì đến cộng sản, ông lách qua đề tài cộng sản, ông đưa câu trả lời qua các đề tài nào là: toàn dân - đoàn kết - chống thực dân Pháp - giành độc lập - toàn thắng - phổ thông đầu phiếu - toàn dân định đoạt - tiến trình sẽ như vậy – cụ khỏi phải lo. Câu trả lời thật trọn vẹn đầy đủ. Nhưng tiếc thay! Đó chỉ là đầu môi chót lưỡi, ông trả lời cho xong việc trả lời! Ông đá một cú trả lời thật ngoạn mục lọt hẳn vào khuôn thành bên địch! Mãi về sau, ở Phát Diệm, Toà Giám Mục viết tắt là TGM, có kẻ chơi chữ đọc là Trại Giam Mới! Và không còn ai nhớ đến cái câu trả lời hay tuyệt vời ấy nữa, ngay cả người nói là Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh nói rồi cũng quên, cũng bằng như vất vào Sọt Rác Lịch Sử mà thôi. Ông chỉ làm “Kách Miệng”!

Những Lời Nói Dối Chính Trị

Lại thêm một lời phát biểu của Hồ Chí Minh về Đấu Tranh Giai Cấp (trích Người Việt Ở Pháp 1940-1954, tác giả sưu tầm Đặng Văn Long, trang 432). Tờ Thông Tin số 2 ngày 20-8-1947 của Phái Đoàn Trần Ngọc Danh, Trưởng Phái Đoàn thường trực của Chính Phủ Hồ Chí Minh ở Paris, đăng bài Hồ Chí Minh Trả Lời Báo Ngoại Quốc có đoạn như sau:

Chúng tôi không chủ trương giai cấp đấu tranh vì rằng trong xã hội Việt Nam không có giai cấp tư bản. Hết thẩy các tầng lớp dân chúng nước Việt Nam đều bị kinh tế thực dân làm khốn khổ. Chúng tôi chủ trương làm cho tư bản Việt Nam phát triển, mà chỉ có thống nhất độc lập thì tư bản Việt Nam mới phát triển.”

“Đồng thời chúng tôi rất hoan nghênh tư bản Pháp và tư bản các nước khác thật thà cộng tác với chúng tôi, một là để kiến thiết nước Việt Nam sau khi bị chiến tranh tàn phá, hai là để điều hòa kinh tế thế giới và giữ gìn hòa bình.”

Lời Bàn: Năm 1930, khi phát động Phong Trào Xô Viết Nghệ Tĩnh , thì “Trí Phú Địa Hào Đào Tận GốcTrốc Tận Rễ”, tức là có đấu tranh giai cấp.

Vào năm 1947, khi trả lời báo ngoại quốc, thì “Chúng Tôi Không Chủ Trương Đấu Tranh Giai Cấp!” như trích dẫn bên trên.

Nhưng đến năm 1950, thì lại hô hào tiêu diệt “Trí Phú Địa Hào Và Tôn Giáo Lưu Manh”, tức là tiếp tục đấu tranh giai cấp mà còn leo thang thêm một bậc, đánh thêm một giai cấp nữa!

Hồ Chí Minh bản tánh lưu manh gian xảo, buổi sáng nói xuôi, buổi chiều nói ngược! Hồ Chí Minh cứ phát biểu thêm một lời, thì có thêm một lời dối trá!

Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu, một nhân chứng lịch sử thời Thanh Niên Tiền Phong 1945, tác giả quyển Phan Văn Hùm, Thân Thế & Sự Nghiệp, có kể thêm vài lời dối trá nổi tiếng của Hồ Chí Minh được sưu tầm ở Pháp như sau (trang 381):

“Khi Hồ Chí Minh tuyên bố ở Pháp năm 1946 nhân dịp bạn thân của (Tạ Thu) Thâu là Daniel Guérin hỏi về cái chết của Thâu:
1   2   3   4
 
Nguồn :  http://wwwvietnamquehuong.blogspot.com/2013/04/bac-tra-loi-cho-xong-viec-tra-loi.html#more
Nguồn :