Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Hồ Chí Minh cầu viện Trung Quốc((...Tháng 10 (năm 1949), Mao Chủ tịch nói: “Cố vấn thì là cố vấn, trên thực tế chính là tham mưu…”

Tháng 1 năm 1950 sau đó, sau khi đã hoá trang, Chủ tịch Hồ Chí Minh không từ gian khổ nguy hiểm, vượt núi băng sông, đi bộ tới Trung Quốc, lần lượt cùng với Chủ tịch Mao Trạch Đông và cá đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Chu Đức, v.v… thương nghị vấn đề Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam kháng chiến.


Mao Chủ tịch nói: Cách mạng Trung Quốc đã thắng lợi, có nghĩa vụ giúp đỡ nhân dân Việt Nam đang đấu tranh giải phóng dân tộc.


Đáp ứng thỉnh cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Việt Nam, Mao Chủ tịch và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định ra sức chi viện cuộc Chiến tranh chống Pháp của Việt Nam, đồng thời lập tức cử đồng chí La Quý Ba, Chủ nhiệm Văn phòng Quân uỷ Trung ương làm Đại biểu liên lạc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đi trước sang Khu giải phóng Việt Nam tìm hiểu tình hình, để cung cấp viện trợ.

Tiếp theo, lần lượt cử Đại tướng Trần Canh thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Cố vấn Quân sự do Thượng tướng Vi Quốc Thanh đứng đầu và Đoàn Cố vấn Chính trị do đồng chí La Quý Ba đứng đầu, sang Việt Nam giúp đỡ Việt Nam kháng chiến. Trong thời gian này, chúng tôi công tác tại Đoàn Cố vấn lần lượt nhiều lần lắng nghe lãnh đạo Đoàn truyền đạt chỉ thị và căn dặn của Mao Chủ tịch và của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, cho đến nay vẫn nhớ như mới rợi.

Đêm trước khi Đoàn Cố vấn Quân sự Trung Quốc lên đường sang Việt Nam, Chủ tịch Mao Trạch Đông, Phó chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, Tổng tư lệnh Chu Đức cùng tiếp kiến Cán bộ cấp Đoàn trở lên của Đoàn Cố vấn khi ấy đã đến Bắc Kinh....))
Trích từ nguồn  : ( Đại thắng Điện Biên Phủ và Đoàn Cố vấn Trung Quốc tại Việt Nam_ Báo Quân Đội Nhân Dân )

Những hình ảnh liên quan :

Ngày 18- 1-1950, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thiết lập quan hệ ngoại giao . "Tháng 1 năm 1950 sau đó, sau khi đã hoá trang, Chủ tịch Hồ Chí Minh không từ gian khổ nguy hiểm, vượt núi băng sông, đi bộ tới Trung Quốc, lần lượt cùng với Chủ tịch Mao Trạch Đông và cá đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Chu Đức, v.v… thương nghị vấn đề Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam kháng chiến. "Tổng tư lệnhTrung Quốc Chu Đức cùng các vị lãnh đạo khác hội kiến với Chủ tịch Hồ Chí Minh .Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đồng chí Trần Canh ,La Quý Ba trong Đoàn cố vấn Trung Quốc .Ngày 3 đến5-7-1954 tại Liễu Châu Quảng Tây Trung Quốc ,Thủ tướng Chu Ân Lai hội đàm với Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề liên quan đến Hội nghị Giơ - ne- vơ giải quyết hoà bình vấn đề Đông Dương .Đây là nơi hội đàm trong khách sạn Liễu Châu và tờ Nhân Dân nhật báo đưa tin về cuộc Hội đàm hồi đó .
Ngày 1-10-1954 ,Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự chiêu đãi nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc tại Khu giải phóng Việt Bắc do Đại sứ Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam La Quý Ba tổ chức .Nguồn : http://wwwvietnamquehuong.blogspot.com/2013/04/ho-chi-minh-cau-vien-trung-quoc.html#more