Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

CƠ HỘI VÀO BỘ CHÍNH TRỊ CỦA ÔNG NGUYỄN BÁ THANH VẪN CÒN ?

CỬA VÀO BỘ CHÍNH TRỊ CỦA ÔNG NGUYỄN BÁ THANH CHƯA HOÀN TOÀN BỊ “KHÓA TRÁI”…


Hai Xe Ôm.

Theo một nguồn tin vỉa hè thì khả năng ông Nguyễn Bá Thanh vào BCT vẫn còn cửa, mặc dù ông Thanh thấp phiếu hơn vị có số phiếu cao thứ 3 là 5 phiếu…
Đây là một cuộc bỏ phiếu chưa có tiền lệ, thường trước đến nay khi BCT giới thiệu ra BCHTW ương để bầu một nhân sự nào đấy thì đều trúng; Lần này, theo trang TSNH, BCH giới thiệu 5 người, 3 người vào BCT và 2 vào BBT nhưng khi ra BCHTW thì chỉ có 2 người được BCHTW tín nhiệm với số phiếu cao; 3 người trượt, một người không nằm trong danh sách “ chỉ định thầu” của BCT đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân lại trúng…

Theo nguồn tin thân cận với giới xe ôm cho hay: Hiện nay phe ông Trọng đang ráo riết vận động hậu trường để đưa ông Nguyễn Bá Thanh vào được BCT; Chưa rõ bằng cách nào…Nếu Hai Xe Ôm mà ở vào cương vị “ cầm lái” như ông Nguyễn Phú Trọng thì sẽ sử dụng cách cách sau:
1/ Nhờ các cụ lão thành lên tiếng vận động hộ;
2/ Vận động cái đồng chí có số phiếu cao hơn ông Thanh tự động rút lui vì một lý do cá nhân nào đó;
3/ Dùng quyền quyết định của BCT, quyền này đã ghi trong Điều lệ Đảng: Ban chấp hành TW phải chấp hành Quyết định của BCT; Chỉ có Đại hội toàn thể của Đảng mới có quyền phủ quyết các quyết định, nghị quyết của BCT…
Ông Nguyễn Bá Thanh đã được BCT quyết định thông qua việc đảm nhận chức danh Trưởng Ban Nội chính, chức danh này nghiễm nhiên là tiêu chuẩn cứng phải là ủy viên BCT; Do vậy, cho dù phiếu không tập trung nhưng ông Ngô Xuân Lịch hay ai đó kể cả Ban chấp hành TW phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ…
Quyết định ông Thanh là Trưởng Ban Nội chính là quyết định tập thể mà lại là tập thể BCT, do đó các “ chú “ ủy viên TW nào không chấp hành thì cho kỷ luật bỏ mẹ, khai trừ khỏi đảng là êm chuyện…
Chờ xem kết cục cuộc bầu bán này vào ngày 11/5 sắp tới để kiểm chứng thêm…

H.X.Ô.
Nguồn : Phạm Viết Đào Blog.