Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

CẦN BÃI MIỄN TƯ CÁCH 2 THẨM PHÁN XÉT XỬ VỤ ĐOÀN VĂN VƯƠN NGAY LẬP TỨC

Luật gia TRẦN ĐÌNH THU

Cuối cùng thì quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng chính thức bị kết luận là trái pháp luật. Như thế cũng có nghĩa là bản án của Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng tuyên bác đơn của ông Đoàn Văn Vươn để cho UBND huyện Tiên Lãng thắng kiện là một bản án trái pháp luật. Đây không phải là một sai sót nghiệp vụ thông thường mà là một sự cố ý ra bản án trái pháp luật. Vì vấn đề trong vụ án nầy rất đơn giản, người bình thường có thể thấy, thẩm phán không thể không nhận ra. Trong trường hợp này, cần xem xét miễn nhiệm tư cách thẩm phán của vị thẩm phán này ngay lập tức (cho đến nay vẫn chưa biết tên vị này).
Ngoài ra, có thể xem xét khởi tố hình sự tội “Ra bản án trái pháp luật” theo Điều 295 Bộ luật hình sự (Điều 259: Thẩm phán, Hội thẩm nào ra bản án mà mình biết rõ là trái pháp luật, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm).
 Với thẩm phán Ngô Văn Anh của Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng, việc lừa người dân để họ rút đơn kháng cáo là một sự vi phạm nghiêm trọng về mặt đạo đức, không xứng đáng là người nhân danh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để tiếp tục làm việc nữa. Trường hợp này cũng cần xem xét bãi miễn tư cách thẩm phán.
Tác giả gửi QC
  Nguồn Quê choa .