Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Việt Nam: Đảng tổ chức hội nghị chỉnh đốn đội ngũ

Tú Anh RFI

Đảng Cộng sản Việt Nam triệu tập ba ngày hội nghị « lớn » để « triển khai nghị quyết Trung ương 4 » về « những vấn đề cấp bách trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ». Hơn 1000 đại biểu tham dự hội nghị do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì bắt đầu vào hôm nay 27/02/2012 trong bối cảnh vụ áp bức điển hình tại Tiên Lãng vẫn chưa giải quyết tận gốc rễ.

Tình trạng « thượng bất chính hạ tắc loạn » của đảng Cộng sản Việt Nam đã được cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu đánh giá là cần phải nhìn vào sự thật, đã « tắm thì phải gội đầu » và « toàn thể Bộ Chính trị phải uống thuốc ».

Giới quan tâm đến thời cuộc cũng nhận định là quan hệ giữa chế độ và dân đã suy thoái đến mức nghiêm trọng. Đây là cơ hội đúng lúc cần phải có biện pháp dứt khoát và cụ thể để tránh hậu quả khó lường.
RFI đặt câu hỏi với nhà báo Thanh Thảo tại Việt Nam.

« ...Trên thế giới này bất cứ đảng cầm quyền nào không biết nhìn ra cái xấu của mình để sửa đổi đều bị đảng khác đánh bại. Việt Nam theo chế độ độc đảng, nhưng không phải vì thế mà muốn làm gì thì làm... »