Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Sự trí trá vô giới hạn của của người CS tại Tiên Lãng .


SAI PHẠM NGHIÊM TRỌNG NHẤT CỦA HUYỆN ỦY TIÊN LÃNG: TẬP TRUNG 3 TRĂM ĐẢNG VIÊN ĐỂ TUYÊN TRUYỀN ĐIỀU NGƯỢC NGẠO

Luật gia TRẦN ĐÌNH THU
Cho đến bây giờ, sự việc đã rõ trắng đen một phần. Việc thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đối với hộ anh Đoàn Văn Vươn đã được xác nhận là sai trái bằng văn bản chính thức của Thành ủy Hải Phòng. Tuy nhiên ngay từ khi chưa có văn bản này, thì người bình thường nhất cũng nhận rõ là nó sai trái rồi.

 Thế nhưng, vì sự bảo thủ, vì những toan tính cá nhân, vì những lý do gì đó thiếu minh bạch, Huyện ủy Tiên Lãng trước đó đã làm một việc vô nguyên tắc chưa từng thấy: tập trung đến 3 trăm Đảng viên sinh hoạt trong các tổ chức Đảng ở huyện Tiên Lãng để bắt ép họ phải nghe những điều ngược ngạo, biến đen thành trắng biến trắng thành đen. Ai cho Huyện ủy Tiên Lãng cái quyền kinh khủng này? 
 Vụ việc Đoàn Văn Vươn là một vụ việc hành chính. Những sai phạm nếu có, trước hết phải do cơ quan hành chính mà đứng đầu là ông Chủ tịch Lê Văn Hiền chịu trách nhiệm. Nếu muốn thanh minh hay giải thích điều gì, thì chỉ có cơ quan hành chính của huyện Tiên Lãng đứng ra giải thích với người dân mà thôi. Còn tổ chức Đảng ở địa phương chịu trách nhiệm giám sát, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm của cơ quan hành chính theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Lẽ ra ông Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng phải xác định được vai trò của mình ở đâu, việc gì thuộc trách nhiệm của cơ quan Đảng, việc gì thuộc trách nhiệm của chính quyền để hành xử cho hợp lý. Đằng này, ông cho phép ông Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đứng ra tập trung một lúc đến 3 trăm Đảng viên để bắt họ chịu trận những lời tuyên truyền ngược ngạo vô lý, thì đây đúng là một sự làm dụng uy tín Đảng một cách trắng trợn và thô bạo. Rõ ràng ông Bí thư huyện ủy Tiên Lãng không xứng đáng là người lãnh đạo cao nhất tổ chức Đảng ở huyện Tiên Lãng nữa. Ông đáng bị đình chỉ chức vụ để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân.
Tác giả gửi QC
 VIDEO liên quan :