Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Kết luận nào về vụ Tiên Lãng, Hải Phòng?

06/02/2012

Hà Đình Sơn
Đại ý vụ việc xảy ra ngày 05/01/2012 tại Tiên Lãng, Hải Phòng ngoại trừ hành vi của anh em nhà anh Đoàn Văn Vươn cho nổ mìn tự chế, bắn súng hoa cải về phía lực lượng cưỡng chế, thu hồi đất là: Anh Vươn phản đối việc chính quyền huyện Tiên Lãng cưỡng chế thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình anh mà không đền bù thỏa đáng công sức lao động, tiền bạc do gia đình anh đầu tư, khai phá từ nhiều năm. Như vậy là gia đình anh Vươn bị chính quyền huyện Tiên Lãng cướp trắng cơ đồ và tương lai. Xét theo đạo lý tự nhiên thì công sức lao động, tiền của do ai đầu tư người đó phải có quyền được hưởng thành quả, nhà nước phải có nghĩa vụ bảo hộ cái quyền tự nhiên ấy.

Vậy hành vi của chính quyền huyện Tiên Lãng cưỡng chế, thu hồi đất đối với gia đình anh Vươn là đúng luật hay sai luật (Luật vận dụng chủ yếu trong việc này là Luật đất đai năm 2003)?
Nhà nước Trung ương khi trả lời với dân trong vụ này chỉ có thể là: 1- Chính quyền huyện Tiên Lãng làm đúng luật; 2- Chính quyền huyện Tiên Lãng làm sai luật; chứ không có thể vừa đúng vừa sai hoặc không có kết luận gì.
1- Chính quyền huyện Tiên Lãng làm đúng luật: Nghĩa là quy định của Luật đất đai năm 2003 cho phép chính quyền huyện Tiên Lãng được làm như vậy. Nhưng việc làm này là trái với đạo lý tự nhiên, vì vậy Luật đất đai năm 2003 cần phải thay đổi để không tái diễn các vụ như ở Tiên Lãng, Hải Phòng.
2- Chính quyền huyện Tiên Lãng làm sai luật: Phải xử lý nghiêm các cá nhân có trách nhiệm và những người liên quan trong vụ này theo đúng pháp luật.
Nếu nhà nước trung ương kết luận trong vụ này chính quyền huyện Tiên Lãng (chiểu theo Luật đất đai năm 2003) không đúng, không sai hoặc không có kết luận và không có cá nhân nào phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì đất nước đúng là vô pháp luật.
Hà Nội, 04/02/2012
H.Đ.S.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Nguồn BVN